Doelen

1.    Skills based en hybride opleiden voor een cross-sectorale hospitality markt.

Van 2016 tot 2023 heeft het samenwerkingsverband House of Hospitality ervaring opgedaan in het samenwerken tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Een belangrijke focus was daarbij om het beroepsonderwijs te innoveren. Met meer aandacht voor leren in de praktijk. Aandacht dus voor vormen van hybride leren voor mbo hospitality studenten. Een krachtige samenwerking die ook de enorme impact van de pandemie heeft doorstaan.

Vanaf 2022/2023 wordt verder gewerkt aan de krachtige verbinding tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Ook in deze tijden van een veranderende arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werken we aan het ondersteunen van bedrijven en professionals in hun beroepspraktijk rond opleiden, leren en een leven lang ontwikkelen. 

Programma en activiteiten

 • Het bestendigen en waar mogelijk uitbreiden van het hybride leren met maatwerkprogramma’s en diversiteit in samenwerkingsmogelijkheden.
 • Het integreren van verschillende mbo-opleidingen tot bredere allround hospitality-opleidingen (on the job/in de praktijk) en het doorontwikkelen van het modulair aanbod.
 • Het vormgeven en uitvoeren van een skills based aanbod van training en opleiden om een leven lang ontwikkelen in de hospitality-sector mogelijk te maken
 • Gezamenlijke werving- en campagne activiteiten 
 • Intensivering van onderzoeken rond de effecten van samenwerking.

2.    Het bestendigen en uitbouwen van het hospitality-ecosysteem.

Het werken aan duurzame arbeidsmarktprogramma’s vraagt om een bestendiging en uitbouw van het huidige netwerk van hospitality-partners. Dit zogenaamde ecosysteem van bedrijven, opleiders en overheden maakt het mogelijk om gemeenschappelijke ambities voor sector, stad en regio te realiseren, rekening houdend met individuele belangen van partners.

Vanaf de oprichting op 10 juni 2021 van Stichting House of Hospitality wordt gewerkt aan;

 • Uitbreiding van het netwerk op basis van verschillende partnerships.
 • Ondersteuning van partners rond opleiden, training, leren, ontwikkelen en onderzoek. 
 • Vormgeven en uitvoeren van gemeenschappelijke marketing-  en communicatieactiviteiten.
 • Realiseren van kansen om extra financiële middelen te genereren via subsidies of sponsorships.
 • Ondersteuning en participatie in het landelijke Hospitality Pact (juni 2023) en mede-initiatiefnemer bij de arbeidsmarktcampagne BeMyGuest
 • Participatie in het regionale Groeifonds rond de Circulaire & Digitale transitie in de metropoolregio Amsterdam
 • Bouwen aan een gemeenschappelijk huis van de gastvrijheid, het Hospitality Experience Centre


 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief