Downloads

In House of Hospitality werken verschillende partijen, vanuit verschillende disciplines, samen aan één doel. House of Hospitality is het overkoepelende orgaan van waaruit deze publiek-private samenwerking is ontstaan en is de beheerder van het gedachtengoed en de aanjager van initiatieven om de samenwerking vorm te geven, uit te breiden en te verbeteren.

Rondom House of Hospitality zal de komende jaren steeds meer communicatie ontstaan. House of Hospitality zal zelf communicatiemiddelen ontwikkelen om zowel intern als extern te communiceren, maar ook de partners zullen hun eigen communicatiekanalen en middelen gebruiken om over hun activiteiten te informeren. Hierover zijn uitgangspunten afgesproken en worden middels deze toolkit elementen aangeboden die u kunt gebruiken, zodat communicatie over HoHA-gerelateerde onderwerpen op een herkenbare en consequente manier plaatsvindt.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief