Serviceorganisatie

Partners leveren een waardevolle bijdrage aan de gezamenlijke ambities in het netwerk van de Stichting House of Hospitality. Om hen daarin te ondersteunen is onder toezicht van het bestuur van de stichting een kleine serviceorganisatie opgezet.

De serviceorganisatie opereert op slimme, effectieve en efficiënte wijze als transferpunt in het netwerk tussen partners rond kennisdeling,  kennisontwikkeling en uitvoeringsactiviteiten die samenhangen met de doelen van de Stichting House of Hospitality. 

Werkzaamheden:

  • Ondersteunen van samenwerking tussen twee of meerdere partners in het netwerk waar het gaat om hybride leren, skills based opleiden, leven lang ontwikkelen.
  • Faciliteren van marketing- en communicatieactiviteiten namens het netwerk. 
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor en aanvraag van extra middelen vanuit regionale/landelijke subsidiebronnen of sponsoring. 
  • Organisatie van kennisevents voor het netwerk, waaronder de jaarlijkse awards-uitreiking. 
  • Bestuurlijke ondersteuning bij strategische vraagstukken voor het hospitality-netwerk. 
  • Voorbereidingen ten behoeve van deelname nieuwe partnerorganisaties.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief