Stichting en bestuur

Om de publiek-private samenwerking voor de hospitality sector verder te bestendigen is de Stichting House of Hospitality voor de metropoolregio Amsterdam opgericht.

De stichting past als organisatievorm goed bij de gezamenlijke ambities van de samenwerkende partners.

Het bestuur van de Stichting House of Hospitality bestaat uit de volgende personen (tussen haakjes hun achtergrond)

Elvire Biegel (ROCvA-F), Jules Broex (RAI Amsterdam), Adil Abbach (Amsterdam & Partners), Jeroen Oskam (Hotelschool The Hague), Pim Evers (Koninklijke Horeca Nederland - Amsterdam), Frank Radstake (ANVR), Fred Meijer (ISS Nederland), Andreas Fleischmann (De La Mar theaters) en Philip Mol (ROCvA-F)

Samenwerking met de Stichting House of Hospitality

Iedere publieke of private organisatie in de cross-sectorale hospitality-markt kan een samenwerking aangaan met de Stichting House of Hospitality. Een netwerksamenwerking rond gemeenschappelijke ambities. Iedere organisatie kan kiezen op welke wijze met de stichting wordt samengewerkt. Een keuze dus voor de aard van het partnerschap en de daarbij behorende verwachte inspanningen.
 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief