Missie en visie

De missie van House of Hospitality is bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de bezoekerseconomie van de metropoolregio Amsterdam, in een streven van deze regio de meest gastvrije regio van Europa te maken.

De afgelopen jaren is door intensieve samenwerking, en met behulp van een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) dwars door de triple helix structuur een nieuw ecosysteem ontstaan. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid weten elkaar beter te vinden. En er zijn nieuwe producten ontwikkeld die bijdragen aan de missie van House of Hospitality.

De samenwerking is niet alleen van belang voor studenten en bedrijven, maar heeft ook maatschappelijke impact. Met elkaar werken wij aan een duurzaam arbeidsmarktprogramma voor de hospitality en toekomstbestendig beroepsonderwijs. Dat doen we o.a. door innovatieve, hybride onderwijsconcepten op te zetten, modules en trainingen te ontwikkelen voor online en blended learning en te focussen op een leven lang ontwikkelen voor medewerkers en werkgevers in de brede hospitalitysector. Met als doel talenten op te leiden en te behouden voor de sector.

Met onze partners werken we samen vanuit vier kernwaarden:

We zijn samen eigenaar, als partner en als individu. We zijn samen verantwoordelijk. We vertrouwen op elkaars kracht, kunde en inbreng . We zijn innovatief en durven anders te zijn. 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief